Seniorenorkest Tilburg

04 december 2022 Heuvelse Kerk Sint Jozef Heuvelring 122, 5038 CL Tilburg

Beleid

 Inleiding.

Het bestuur van het seniorenorkest en de vele commissies dragen de activiteiten van het orkest en zetten zich in om deze te verstevigen en verder uit te bouwen.

De voorwaarden voor een verdere muzikale ontwikkeling en positionering binnen het veld van de (senioren) orkesten binnen onze regio zijn aanwezig, zoals een duidelijke organisatiestructuur, vakbekwame orkestleiding, gemotiveerde muzikanten, gezonde financiële basis.

We constateren dat de budgetten van opdrachtgevers beperkter worden en streven ernaar door een krachtige presentatie van ons orkest onze concurrentiepositie t.o.v. andere seniorenorkesten in Midden-Brabant te versterken.

In 2013 is daartoe een keuze gemaakt het orkest naar buiten toe te presenteren als Seniorenorkest Tilburg. Tevens benadrukken we met deze nieuwe naam dat wij het enige Seniorenorkest binnen de gemeentengrenzen van Tilburg zijn.

We verzorgen onze concerten met inachtneming van een tevoren vastgesteld beleid, dat hierna wordt beschreven.

De basis: concerten in de sociale sfeer.

Van oudsher verzorgt het orkest (dan wel ons eigen saxofoonensemble Sax-O-13)
optredens in de vele verzorgingscentra in de stad Tilburg en omliggende dorpen. Wij dragen daarmee bij aan het plezier en vertier van een vaste doel groep, namelijk de oudere medemens, met name als deze een nieuwe levensfase is ingegaan en in een beschermde en verzorgende omgeving gaat wonen. De optredens worden als zeer plezierig ervaren, zowel door de doelgroep als door de muzikanten. Een goede, en waardevolle zaak.

Het beleid van het orkest is er dan ook op gericht deze activiteiten met de huidige intensiteit, voor lage kosten (“sociaal tarief”) te blijven voortzetten.

Themaconcerten.

De breedte van het repertoire en de flexibiliteit van dirigent en spelers maken het mogelijk goed in te spelen op de wensen van opdrachtgevers met specifieke thema’s. Vanuit die achtergrond worden al jaren concerten verzorgd op de
Berkel – Enschotse Kermis en een carnavalsconcert in Moergestel. Ook het verzorgen van stemmige muziek bij begrafenissen of tijdens kerkdiensten, maar ook de eindejaarsconcerten (gezamenlijk met het Harmonieorkest van de NKH) wordt met veel gevoel voor de situatie, de toehoorders en de wensen van de opdrachtgevers uitgevoerd.

Het beleid van het orkest is er op gericht deze activiteiten met de huidige intensiteit voort te zetten. Voor speciale opdrachten wordt – afhankelijk van de aard van de opdracht – veelal een “commercieel” tarief in rekening gebracht.

De ambities.

Om ons heen kijkend constateren wij dat het aantal seniorenorkesten in de Midden-Brabantse regio steeds verder toeneemt. Hiermee zal de “concurrentie” voor het verzorgen van de concerten ook toenemen en is er alleen al om die reden noodzaak ons te onderscheiden van de andere orkesten. Dit valt uitstekend samen met de ambitie de kwaliteiten van ons orkest beter voor het voetlicht te brengen door op eigen kracht én in samenwerking met andere vormen van amateurkunst (cross-overs) “stadconcerten” te verzorgen, daarmee onze naamsbekendheid te vergroten en ons letterlijk en figuurlijk op het podium te plaatsen.

Onze grote – cross-over producties

In 2013 is een eerste grote concert in de Concertzaal Tilburg in samenwerking met Muzemento uitgevoerd. In 2015  hebben we een circusconcert gegeven in het MIDI-theater waarbij met verschillende amateurs uit de stad en regio een leuke en onderhoudende invulling is gegeven aan het thema.

In 2017 hebben we 2 maal een grote productie neergezet in de Concertzaal in de vorm van ons Keltisch Concert in samenwerking met Ogam en de Dutch Pipes and Drums. Zeer succesvol met geweldige positieve reacties zowel van publiek als van onze muzikanten.

In 2018 – het Jubileumjaar (175-jarig bestaan) van de Nieuwe Koninklijke Harmonie – hebben we 3 maal in de Concertzaal opgetreden:

  •  Een programmadeel verzorgd van het Openingsconcert waarbij we in samenwerking met een 2-tal zangeressen een feestelijk programma hebben neergezet;
  • Het verzorgen – samen met de leden van het Harmonie-orkest NKH van het Koningsconcert in opdracht van het gemeentebestuur van Tilburg voor alle gedecoreerden in de stad met familie en andere gasten;
  • Tenslotte – wederom samen met het Harmonie-orkest NKH- het uitvoeren van het Jubileumconcert, met o.a. een stemmige uitvoering van Peer Gynt en vervolgens met medewerking van verschillende vocalisten en instrumentalisten een muzikaal feestje gebouwd.

In 2019 bestaat het Seniorenorkest Tilburg 20 jaar én Sax-O-13 alweer 10 jaar: alle aanleiding om weer een paar leuke, en bijzondere optredens voor te bereiden…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomende optredens:

  • 04 december 2022 Seniorenorkest Tilburg
Bekijk alle optredens