Sax-O-13

01 april 2023 Inloopmiddag St Jozef Kerk ( Heuvelse) Heuvelring 122, 5038 CL tijd 14.00 tot 16.00 uur U Bent van Harte Welkom!

Geschiedenis

Het orkest is ontstaan in juni 1999. Op dat moment bleek bij meerdere leden van het toenmalige Harmonie – orkest NKH de behoefte een eigen orkest te vormen voor de niet meer werkzame muzikanten (m/v) uit de regio Tilburg. Dit bood mogelijkheden tot het repeteren en het uitvoeren van concerten overdag: een aantrekkelijke optie. Het orkest – oorspronkelijk begonnen met  17 personen, groeide al snel uit tot een volwaardig orkest, dat concerten op een goed niveau kon verzorgen.

In 2007 ontstonden grote meningsverschillen binnen het orkest omtrent de te volgen koers en de bijbehorende muzikale invulling. Verschillen bleken niet overbrugbaar en leidden tot een afsplitsing van een aantal leden. Het Seniorenorkest heeft zich hernomen en er zijn stappen gezet om weer tot een volledige bezetting te komen. Onder leiding van onze nieuwe dirigent Jan Hermans werd een koers ingezet, gericht op het verbreden en verdiepen van het repertoire, waarmee de mogelijkheden tot het geven van een breed scala aan concerten werd versterkt.

In 2009 werd -“in blakende gezondheid”- het tweede lustrum van het orkest groots gevierd met een dag vol muzikale elementen zoals een miniconcert verzorgd door een saxofoonkwartet, een percussieworkshop, diverse optredens van eigen muzikanten en uiteraard een hapje en een drankje voor onze muzikanten en hun partners.
Op deze dag heeft zich voor het eerst een saxofoonensemble uit eigen kring gepresenteerd. Gezien het grote succes van het optreden en het enthousiasme binnen de groep is besloten samen door te gaan.
Een kleine vijf jaar later staat er een stevig saxofoonensemble dat als Sax-O-13 zelfstandig optredens verzorgt.

Zie: http://www.facebook.com/saxensemblesaxo13

In 2013 heeft ons orkest een groot cross-over-concert verzorgd in een uitverkochte Concertzaal in Tilburg.
Het organiseren van Senioremento was een mooie aanleiding goed na te denken over de profilering, toekomst van ons orkest en de presentatie daarvan.
We hebben naar aanleiding daarvan besloten het Seniorenorkest NKH naar buiten toe te presenteren als Seniorenorkest Tilburg.
De korte en bondige naam klinkt goed en geeft precies aan wie we zijn: het enige Seniorenorkest binnen de Tilburgse gemeentegrenzen !

 

 

Aankomende optredens:

  • 01 april 2023 Sax-O-13
  • 10 april 2023 Seniorenorkest Tilburg Lenteconcert
Bekijk alle optredens

senioren orkest 026