Organisatie

Het Seniorenorkest Tilburg maakt deel uit van de vereniging ‘Nieuwe Koninklijke Harmonie’, ondergebracht bij de sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie in Tilburg.

web

 

 

 

 

 

 

 

 

We werken nauw samen met ons collega-orkest dat als Nieuwe Koninklijke Harmonie al bijna 175 jaar de basis vormt van alle muzikale activiteiten binnen de vereniging. Zie www.harmonieorkesttilburg.nl

De afdeling Muziek vormt onze gezamenlijke koepelorganisatie waar vele ondersteunende activiteiten onder gebracht zijn.

Zo is het bestuur van de afdeling Muziek verantwoordelijk voor alle financiële zaken: opstellen begroting (en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, blijkend uit een financieel jaarverslag), aanvragen subsidies, vaststelling contributies en de inning daarvan, verwerving van inkomsten uit donaties, fondsen, sponsoring en overige inkomsten.

Daarnaast: personele zaken t.a.v. de dirigenten, de ledenadministratie, het lidmaatschap van koepelorganisaties (BBM en KMNO), aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten en de aanschaf, opslag en distributie van bladmuziek.

Vervolgens zorgen het bestuur, diverse commissies en de dirigent van het Seniorenorkest Tilburg er gezamenlijk voor dat het orkest kan functioneren, repeteren en-vooral-mooie goedverzorgde en boeiende concerten kan geven!

Hieronder wordt uitgelegd hoe we de organisatie van ons orkest ingericht hebben om dat te realiseren.

 

Aankomende optredens:

Bekijk alle optredens

eindejaars concert 042