Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door onderstaande personen:

   
Tijdelijk voorzitter:                   Secretaris:                          Penningmeester:
Bart Bedeaux.                             Els Notenboom                  Kees Maijen

Werkwijze :

Naast het orkestbestuur zijn er diverse commissies actief die samen zorg dragen voor de organisatie van en een goede sfeer in het orkest in de breedste zin van het woord. Van de keuze van het repertoire (in overleg met de dirigent), de logistiek en PR bij concerten, tot de aandacht voor het wel en wee van onze leden. Op periodieken orkestvergaderingen worden zaken besproken die van belang zijn voor het goed functioneren van de organisatie en het orkest. Een afgevaardigde van het orkestbestuur heeft zitting in het bestuur van de Afdeling Muziek van de Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie.

Het orkestbestuur draagt ook zorg voor de voorwaarden die nodig zijn om als orkest goed te kunnen functioneren. Zij stelt o.a. de orkestbegroting op, bewaakt de financiën en zorgt voor het jaarverslag.

Informatie omtrent bestuurlijke zaken, optredens, concertprogramma’s of andere zaken die het orkest betreffen worden door het secretariaat mondeling, schriftelijk en per e-mail bekend gemaakt.

Jaarlijks is een besluitvormende Algemene Leden Vergadering en een opiniërend ledenberaad.

Aankomende optredens:

Bekijk alle optredens