Sax-O-13:

01 november 2020 Opluistering van de Hoogmis zondagochtend 11.30 uur in de Heuvelse Kerk

Toelatingseisen

Van toetredende muzikanten wordt verwacht dat zij het bespelen van hun instrument en het lezen van het notenschrift beheersen (minimaal praktiserend A-niveau HaFa) en bereid zijn de repetities thuis voor te bereiden.

Toelating tot het orkest vindt plaats in samenspraak met het orkestbestuur, de dirigent en betrokkene. Aanmelding uitsluitend via de mail bij de secretaris van het orkest mevrouw Els Notenboom e.notenboom@home.nl

Na toelating volgt een wederzijdse proeftijd van 2 maanden. Hierna wordt beoordeeld of het speelniveau voldoende is en of de plaats in het orkest de juiste positie is, waarover de dirigent de beslissende stem heeft. Het orkestbestuur beslist uiteindelijk over de toelating tot het orkest. De secretaris zorgt voor opneming in de ledenlijst van het orkest en van de afd. Muziek, de financiële administratie. Mevrouw Ans van Gils, zij beheert de muziekbibliotheek, stelt aan het nieuwe lid een muziekmap met de actuele nummers ter beschikking. Een van de leden, bij voorkeur uit dezelfde sectie, wordt verzocht als coach voor het nieuwe lid gedurende de proefperiode op te treden. Bij hem of haar kan de nieuwe muzikant terecht voor overige informatie en staat de coach het nieuwe lid bij in zijn proefperiode.

Het volgen van muzieklessen aan het Factorium wordt gestimuleerd om mede daardoor muzikaal een hoger niveau te kunnen bereiken. Muzikanten die lessen volgen kunnen in aanmerking komen voor een aanzienlijke korting op het lesgeld.

Aankomende optredens:

  • 01 november 2020 Sax-O-13:
Bekijk alle optredens